• BIST 9814.19
  • Altın 2455.805
  • Dolar 32.4003
  • Euro 34.5213
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C

Hayatı Hakk'a uydurmak için bismillah...

Ali Yalçın
Medeniyetimiz, hayatı ve mematı birlikte tanımlamış, hayata ve memata yüklediği anlamla uyumlu bir yaşam hususunda müntesiplerini yükümlü kılmıştır.

“Davamız hayata uymak değil, hayatımızı Hakk’a uydurmaktır.”

Nurettin Topçu

 

 

 

 

 

Medeniyetimize göre, yaşamaktan maksat, yaşamdan kâm almak değildir; ödevini Hak yolundan ayrılmadan gönül huzuru ile tamamlayabilmektir.

 

Medeniyetimizce hayat, inanmışlık ve adanmışla değerlidir. Uymak ve uyduğumuz prensipler doğrultusunda bir hayat sürmek için mücadele etmek yükümlülüğü altındayız. Yaşamımız, ölümümüz ve bu ikisi arasındaki bütün faaliyetimiz, bu yükümlülüğümüzün bir yansıması olarak tecelli eder. İnsan, başıboş bırakılmış değildir. Hayat da insan için keyfemâyeşâ/dilediği gibi yaşanılmak üzere sunulmuş bir imkân değildir. Bütün yaşamımızı hâlin gereğine uydurarak değil, Hakk’a uydurarak organize etmek zorundayız.

 

Hayatın safhalarını zaman belirler. Hayat, zamansal süreçlerle bölümlüdür. Zaman geçer, insan ve mekân gelişir ve değişir. İlahî nizam böyle programlanmıştır; ilahi nizam, değişim ve tekâmül esasına dayanır. İnsan verilen ömrü yaşar, insanın yaptıkları/kurdukları/inşa ettikleri de ömürlüdür.

 

Bugün yaşadığımız şehir ve mekânlar, yüzyıl önceki şehir ve mekânlar olmadığı gibi, yaşadığımız şehrin bugünkü nüfusunu oluşturanlar arasında yüzyıl önce yaşadığımız şehirde yaşayanlardan hiç kimse bulunmuyor. Yüzyıl önceki hüküm sahiplerinden hiç kimse bugün yaşamıyor; yüzyıl önceki hüküm sürücülerden hiçbiri bugün hükmünü yürütemiyor. Kurumlar da hayatiyetini devam ettirebilmek için dünü ile bugünü arasında fark ortaya koymak durumundadır. Dünü ile bugünü arasında fark ortaya koyamayan kurum düne ait olarak kalmaya mahkûmdur. Kurumların ömrünü uzatan, kurumları geleceğe taşıyan gelişim ve değişimdir.

 

Eğitim-Bir-Sen olarak,  Mevlana’nın pergel metaforunda belirttiği gibi, bir ayağı büyük ve köklü bir medeniyetin birikimine sabitlenmiş, diğer ayağıyla yetmiş iki millette yitik malını arayan bir modern semazen tavrıyla herkese, her türlü farklılığa ve yeniliğe kucağımızı açarak ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, “Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” ifadesiyle ortaya koyduğu, dünü bilerek, bugünü kuşanarak ve yarının getireceklerine hazırlıklı olarak, değişim ve gelişim eksenli bir örgütlenme vizyonu ortaya koyduk.

 

Kurulduğumuzdan bugüne, büyük bir medeniyetin bu çağda, bu coğrafyada, bu sosyal-siyasal-ekonomik şartlar çerçevesinde temsilcisi olma mesuliyetini yüklenerek dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı değişimlerin ve bu değişimlere etki eden gelişmelerin farkında olarak, eğitimin medeniyet değerlerine yönelişteki öneminin farkındalığıyla hareket ettik ve bugün eğitimin nitelikli insan yetiştirme misyonuyla değil, Batı’nın arzu ettiği biçimde ideolojik beklentiler doğrultusunda biçimlendirilmiş insan yetiştirme misyonuyla ödevlendirilmesine karşı çıktık, önce eğitim hizmetinin zemininin sağlamlaştırılması gereğini mesele edindik.

 

Eğitimin ‘Millî’ sıfatıyla uyumlu, yerli, değerlerle donanmış, tarihiyle ve kültürüyle barışık bireyler yetiştirmesi gerektiğine vurgu yaparken, bu hususta bilimsel çalışmalarla uygulayıcılara yol gösterdik. Eğitimin mantalitesi, müfredatlar, fiziki sorunlar, altyapı sorunları sendika olarak çalışma alanımız olduğu gibi, eğitim çalışanlarının eğitim hizmetini sunarken hayatın günlük yüklerinden olabildiğince azade olmaları için sosyal ve ekonomik beklentilerinin azami ölçüde karşılanmasının mücadelesini vermek de başta gelen çalışma konumuz olmuştur.

 

Değişime ve gelişime açık yapımızla; düne, bugüne ve yarına ilişkin anlamlandırmalarımızı buna göre yaparak, bugüne kadar Türkiye’de milletin özünden neş’et eden örgütlenmeler içerisinde en büyük olanı, en diri olanı, en nitelikli olanı ve en sağlam olanı haline geldik.

 

Eğitim-Bir-Senliler olarak büyük rüyalar gördük. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın “Büyük rüyalarla geçmişse ömür/Hiç yanmam ölümün her çeşidine” beytinde dile getirdiği gibi, büyük rüyaların hayatı anlamlandırma imkânı sunduğunu, ömrün son deminde dönüp arkaya baktığında insanı dava yolunda yürümüş olmanın gönendirdiğini bilerek yol yürüdük, çalışmalarımızı böylece bereketlendirdik ve Türkiye’nin en büyük sendikası olduk. Gelinen bu nokta son derece önemli ve anlamlıdır.

 

Zirvede kalmak, zirveye ulaşmaktan çok daha zordur. Biz bunu bilerek ve buna göre bir vizyon geliştirerek yeni döneme hazırlandık. Yeni döneme ilişkin hedef ve beklentilerimiz doğrultusunda misyonumuzu gözden geçirerek ve vizyonumuzu yeni pozisyonumuza göre yeniden kurgulayarak tazelendik.

 

Yunus Emre’nin bizi de içeren güzel bir mısrası var: “Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.” Biz büyük bir medeniyetin muakıplarıyız. Ait olduğumuz ve bu çağda, bu zaman diliminde temsilciliğini üstlendiğimiz medeniyetimiz, “Eskimez Yeni” olarak ifade ettiğimiz çağlar ötesine ait, zamanı aşan değerler manzumesidir. Her çağda, her coğrafyada, yenilenen sadece yüzlerdir, kadim medeniyetimizin öğretisi değişmezdir, bakidir, zaman ötesidir. Her çağda, her coğrafyada yeni yüzlerle, taze bir enerjiyle sunulan bir mesajdan bahsediyoruz. İşte Hazret-i Yunus’un usanılmamaktan kastı budur.

 

Teşkilatımız, yeni bir yüzle, yeni umutlarla, yeni ufuklara ilişkin vaadimizi dikkate alarak, mesajımızı daha gür bir seda ile sunma görevini bize tevdi etmiştir. Teşkilatımıza görev talebi doğrultusundaki yönelişimizin remzi olan “Zirveden Yeni Ufuklara” mottosu bir tespiti ve bu tespite göre şekillenmiş bir stratejiyi içermektedir. Evet, zirvedeyiz, ancak zirvede tutunmak için zirvenin ardındaki yeni zirveleri görmek ve buna göre hep birlikte yeniden heyecanımızı tazelemek durumundayız.

 

Genel Kurul sürecini geride bıraktık. Bu camiaya yakışır bir genel kurul gerçekleştirdik. Özellikle belirtmek gerekir ki, bu camianın boşa harcayabileceği bir tek ferdi yoktur. Gerek ilçe temsilciliklerimizdeki seçimlerde gerek Şube kurullarımızda gerek Genel Kurulumuzda, tüzük gereği ya da demokrasinin cilvesi dolayısıyla sendikada görev alamamış olan arkadaşlarımızı mutlaka kucaklayacağız. Dava adamına yön veren, davasının öğretisidir. Dava adamı kolay yetişmiyor. Hele sendikal birikim kolay kazanılmıyor. Bir ömür boyunca, çeşitli sosyal örgütlenmelerde çaba göstermiş, birikimini sendikal çerçeve ile geliştirmiş dava adamlarını yitirmek gibi bir lüksümüz olamaz. Genel Yönetim Kurulu olarak kucağımızı en geniş açıyla açıyor, bütün mensuplarımızı bağrımıza basıyoruz.

 

Bugün, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüyüz ve medeniyet paydaşı olduğumuz ülkelerdeki örgütlerin gıpta ile baktığı diri bir örgütlenmeyiz. Türkiye’nin, coğrafyamızın ve insanlığın saadeti için bu teşkilata gözümüz gibi bakmalıyız. Büyük davaların insanlarının küçük meseleleri olmaz. Bizim büyük bir davamız, ulvi bir çalışmamız var. Bu yolda kaybedecek zamanımız, zayi edecek imkânımız, yitirecek insanımız yok. 

 

Yürüdüğümüz yol, kadim bir medeniyetin yoludur. Bu yol, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da adaletin, doğruluğun, iyiliğin, zulme karşı durmanın, mazluma el uzatmanın timsali olmuş bir medeniyetin bugünkü mümessillerinin yoludur. Biz böylesine büyük bir geleneği yüklendiğimizin bilinciyle yol yürüdük. Büyük bir yolculuğa çıktığımızın, attığımız her adımın iki cihanda karşılığının olduğu bilinciyle yol yürüdük, bundan sonra da bu şekilde yürümeye devam etmek yükü altındayız.

 

Hepimizin bildiği gibi örgüt kültürü, örgüt üyelerinin sahip olduğu ortak düşünceyi, ortak algıyı, üyelerinin üzerinde hareket ettiği gerçeklik zeminini ifade eder. Bu nedenle beklentimiz, farklı geçmişleri olan ya da farklı örgüt düzeylerinde çalışan bireylerin örgüt kültürünü benzer terimlerle tanımlamaları, zenginleştirmeleri ve içselleştirmeleridir. Örgüt kültürü “paylaşılan anlam” özelliğiyle davranışı yönlendirmede ve şekillendirmede en etkili bir araçtır. Bu da bizim, Eğitim-Bir-Sen olarak insana, değerlerimize, topluma karşı duyduğumuz sorumluluk tarafından belirlenir ve zenginleşir. Bilinen başka bir evrensel gerçek de, örgüt üyelerinin çoğu, örgütün misyonu ve değerleri hakkında aynı fikirlere sahipse, güçlü bir kültür ve örgüt var demektir; eğer fikirler çelişkiler gösteriyorsa kültür, dolayısıyla örgüt zayıf demektir. Güçlü kültürde, örgütlerin öz değerleri hem yoğun bir şekilde sahiplenilir hem de yaygın bir şekilde paylaşılır. Örgüt üyeleri öz değerleri kabulleniyor ve onlara büyük bağlılık gösteriyorsa, paylaşımın derecesinin yüksekliği ve yoğunluğu yüksek düzeyde davranışsal kontrol iklimi oluşturacağı için kalıcı ve güçlü başarı beklenebilir.

 

Seçtiğimiz yol, kalıp düşünceler, sloganlar, şemalar simgelerin ötesinde bir bilinç düzeyi gerektiriyor. Dünyanın karşısına, teker teker çıkabilecek cesaret ve donanıma sahibi olmak, bunları örgütlere taşımak, dönüşmek ve dönüştürebilmek için buna mecburuz. Bu mücadeleden kaçabileceğimiz tek yer cehalet ve tembelliktir. O zaman da sadece bir hiç oluruz. Bilmediklerimizin, inanmadıklarımızın mücadelesini yapamayız. Başka bir deyişle, bildiğimiz ve inandığımız kadar mücadele ederiz. Bunun bilincinde olmak durumundayız.

 

Genel Kurulumuzun ardından 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 9. Türkiye Buluşması ile 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda ve 27-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 8. Üniversite Teşkilatları Buluşması’nda teşkilatımızın Türkiye’nin dört bir yanından derleyip getirdiği heyecan ve enerji, toplantılarda ortaya konulan coşkuyla birlikte oluşan yeni bir sinerji, hem Genel Yönetim Kurulumuza güven vermiş hem de bütün teşkilat mensuplarımıza yeni bir şevk aşılayarak 400 bin üye hedefiyle ve nitelikli bir sendikal çalışma sergileme azmiyle Anadolu’nun dört bir yanına dağılmıştır. 

 

Genel Kurulumuzun ardından çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ya da bizzat Genel Merkezimize gelerek tebriklerini ve başarı dileklerini ileten bütün dostlarımıza teşekkür ediyor; 400 bin üye hedefine yoğunlaşan teşkilatımızı ve tüm eğitim çalışanlarını selamlıyorum. 

                               

Ali YALÇIN

 

 Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 

Bu yazı toplam 2449 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Duyuru Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02164912882 05323834739 Faks : 0216 4917113